Participatieovereenkomst

Een participatie overeenkomst, in het verleden ook wel groenadoptieovereenkomst genoemd, regelt de bruikleen van een stuk grond dat de gemeente in eigendom heeft, dus openbaar gebied is, voor een aantal inwoners van de gemeente die al dan niet middels een rechtspersoon georganiseerd zijn. Op 20 november 2013 werd door scholen, buurtbewoners en gemeente Roosendaal de bruikleenovereenkomst met de gemeente ondertekend.

Het meest interessante deel van de participatieovereenkomst is het deel waarin beschreven is wat zo’n overeenkomst behelst, wie de partners zijn en wat de onderlinge verwachtingen zijn. Het toont ook waarom de gemeente hier (graag) in mee wil bewegen om daarmee haar inwoners in hun kracht te zetten en initiatieven die maatschappelijke waarde creeëren ondersteunen.

Excerpt uit de bruikleenovereenkomst.

Ondertekenaars waren op 20 november 2013 :

Jean-Pierre van der Horst – Regiomanager Kobergroep
René Hoppenbrouwers – Directeur KPO De Heiberg
Annemarie van Hooydonk – Locatie directrice OBO Rietgoor
Peter den Otter – Buurtbewoner
Ingrid de Graaf – Buurtbewoner
Yolande Machielse – Buurtbewoner
Perry van Kempen – Teamleider Beheer Openbare Ruimte Gemeente Roosendaal
Marc Stroom – Buitenmakelaar Gemeente Roosendaal

Clasien Sebregts koos ervoor om niet mede te ondertekenen voor KPO De Heiberg omdat deze al vertegenwoordigd was door René Hoppenbrouwers (Clasien is onderwijsassistente op De Heiberg).

Cor Gabriëls koos ervoor om niet mede te ondertekenen omdat (op dat moment in afwachting van BING oordeel) niet zeker was of dit mogelijk zou kunnen conflicteren met zijn rol als gemeenteraadslid van de gemeente Roosendaal.

Op een later moment (omdat zij niet op 20 november aanwezig konden zijn) hebben de laatste 2 buurtbewoners hun handtekening onder de overeenkomst gezet :

Sandra van Beers – Buurtbewoner
Frank van Beers – Buurtbewoner

Alle ondertekenaars :

Een trotse voorzitter …