OBS De Rietgoor

Dankbetuiging en afscheid:

Enige tijd geleden heeft Basisschool de Rietgoor haar intrek genomen in een nieuw pand dat helaas wat verder weg ligt van de Toltuin. Dat betekent dat het NME onderwijs wat lastiger te combineren werd met de DE-Toltuin. Natuurlijk vonden we dat jammer, omdat we graag zoveel mogelijk kinderen proberen te interesseren voor natuur maar tegelijkertijd hadden we ook begrip voor het besluit van De Rietgoor om hun Toltuinactiviteiten te staken.

Rietgoor, bedankt voor de prettige samenwerking !!

Bestuur Stichting DE-Toltuin

OBS

De Rietgoor heeft een aantal locaties, een ervan is op loopafstand van de DE-Toltuin en De Rietgoor heeft leerlingen die meedoen aan NME onderdelen van het lesprogramma, dat deels in de DE-Toltuin gegeven of liever gezegd, uitgevoerd wordt.

Vanuit De Rietgoor werken mee aan de planning en onderling overleg over Toltuinactiviteiten : Wendy Rammeloo, Michel Borg en Ineke van Boxtel.

Wie de bakken onderhoudt zie je hieronder :

Verder zal er door de school gewerkt worden aan bijvoorbeeld het maken van vogelnestkastjes voor het voorjaar en vetbollen voor het najaar.