OBS De Rietgoor

OBS

De Rietgoor heeft een aantal locaties, een ervan is op loopafstand van de DE-Toltuin en De Rietgoor heeft leerlingen die meedoen aan NME onderdelen van het lesprogramma, dat deels in de DE-Toltuin gegeven of liever gezegd, uitgevoerd wordt.

Vanuit De Rietgoor werken mee aan de planning en onderling overleg over Toltuinactiviteiten : Wendy Rammeloo, Michel Borg en Ineke van Boxtel.

Wie de bakken onderhoudt zie je hieronder :

Verder zal er door de school gewerkt worden aan bijvoorbeeld het maken van vogelnestkastjes voor het voorjaar en vetbollen voor het najaar.