Over DE-Toltuin

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hoe is DE-Toltuin ontstaan?

Buurtbewoners, basisscholen, BSO en gemeente Roosendaal hebben de handen ineen geslagen voor een buurtproject in Roosendaal waar alle betrokkenen heel trots op zijn: een braakliggend terrein in de wijk Tolberg is omgetoverd tot een prachtige ontmoetingsplek voor groot en klein. De kracht van DE-Toltuin is dat de werkgroep van onderaf, zonder extra budget, draagvlak heeft gecreëerd voor een gebied in de naaste omgeving, waar natuurlijk spelen en moestuinieren op een unieke manier gecombineerd worden. Om de jeugd nog meer te betrekken bij het groen, willen we kinderactiviteiten organiseren. Ze kunnen zo zelf een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de tuin en ze zien wat voor moois een gezamenlijke inspanning oplevert

Dit is een situatieschets van het prille begin, waar we in grote lijnen de onderdelen van de DE-Toltuin in gingen passen.

Wat zijn de belangrijkste activiteiten?

We willen kinderen nog meer bij onze DE-Toltuin betrekken door verschillende activiteiten voor kinderen te realiseren, zoals het maken van een knutsel ten behoeve van de tuin (vogelhuisjes, kussentjes e.d.), het organiseren van speurtochten, workshops of praktijklessen met moestuinieren. Twee dames willen dit vol enthousiasme op zich nemen, maar het budget ontbreekt nog. Ook hebben we contact gelegd met een zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten, die we graag willen betrekken bij de ontwikkeling van onze tuin. Ze kunnen onder andere een steentje bijdragen in het onderhoud en objecten maken, zoals een beeld uit hout gemaakt bijvoorbeeld.

Voor wie of wat zijn de activiteiten bedoeld?

DE-Toltuin is een educatief speelpark, vol met eetbaar groen midden in de woonwijk Tolberg in Roosendaal. Jong en oud maken dagelijks gebruik van de tuin: voor het kweken en oogsten van kruiden of groenten, om lekker te spelen of om elkaar te ontmoeten. Een groeiend aantal vrijwilligers met verschillende achtergronden helpen mee in de ontwikkeling. Schoolkinderen krijgen er praktijklessen en binnenkort zal de samenwerking met de jongeren met een beperking van start gaan. Kortom: De-Toltuin is er voor iedereen!

Wat is het bereik?

DE-Toltuin is een project met inmiddels zo’n 35 vaste vrijwilligers die eraan mee helpen. Vele handen maken licht werk en een variërende aantal van die 35, maar soms mensen die spontaan mee komen helpen, onderhouden de DE-Toltuin. Het project van de kinderactiviteiten is nieuw. Twee dames zullen de coördinatie hiervan op zich gaan nemen. Inmiddels is er al een keer een kinderactiviteit georganiseerd. In de wijk spelen dagelijks ongeveer 40 kinderen in DE-Toltuin en verder is de tuin toegankelijk voor de hele wijk. Buurtbewoners plukken letterlijk en figuurlijk de vruchten van een divers stuk groen midden in hun woonwijk. Leuk om te vermelden dat er ook vrijwilligers van buiten de wijk en zelfs van buiten de gemeente aangesloten zijn!

Wat is de maatschappelijke meerwaarde?

Groen verbindt! Waar mensen elkaar eerst niet kenden, is er door een gezamenlijke verantwoording contact ontstaan tussen mensen uit allerlei lagen van de bevolking. Buurtbewoners en schoolkinderen ervaren dat de natuur van ons allemaal en dat we samen veel kunnen bereiken. We brengen de jeugd kennis bij over hoe alles groeit en bloeit, wat verwondering oplevert. Groenbeleving draagt bij aan meer zorg voor natuur en milieu in de toekomst. We zijn in 2015 door MAEXchange in kaart gebracht op een manier die toonde op welke gebieden we iets toevoegen qua maatschappelijke waarde. Let wel, we zijn gegroeid sindsdien en de oppervlakte van zowel Omgeving als Doelgroep zijn inmiddels flink vergroot. Wil je meer weten over hoe dat toen gemeten en gewaardeerd is, klink dan op het grafiekplaatje.

Goed voorbeeld doet volgen?

We vinden het erg leuk dat er na het ontstaan van onze tuin meerdere van dit soort initiatieven elders in Roosendaal zijn ontstaan. De gemeente heeft hier ook een goede rol bij gespeeld, door de ervaringen met DE-Toltuin uit te dragen naar andere wijken en te nieuwe ideeën te ondersteunen tijdens de eerste aanzet. Middels het geven van workshops bij groenorganisaties (Groen Dichterbij) proberen we onze ervaringen te delen.

Samenwerking met andere organisaties?

“Alleen ben je sneller, samen kom je verder” Met wie werken we zoal samen?
– KPO De Heiberg (primair onderwijs)
– OBS de Rietgoor (primair onderwijs)
Zij helpen mee in het onderhoud van de moestuin en kinderen krijgen praktijklessen.
– BSO Dino (kinderopvang)
Zij helpen mee in het onderhoud van de kruidentuin.
– Tussen Wal en Schip – voedselbank die steevast een deel van de oogst mag hebben voor minderbedeelden
– IVN Roosendaal (voor kennis, maar ook voor het organiseren van kinderactiviteiten in het kader van natuurbeleving
– Gemeente Roosendaal – hoewel de gemeente in vergelijking tot het begin nog slechts zeer beperkt en enkel op verzoek meehelpt en vooral adviseert, zal die band nooit helemaal verbroken zijn. Immers, het is en blijft openbaar gebied.
– Diverse organisaties en personen op het gebied van NME, groenonderhoud, speelaanleidingen, natuurbeleving (Groen Dichterbij, Nudge, Krachtig Buiten, NatuurSuper, Factor Groen, Natuurmonumenten, KNNV Roosendaal, Zorgstichting S&L (Sterrebos) en nog een paar andere, het aantal samenwerkingen groeit nog steeds.

Op welke manier is DE-Toltuin vernieuwend?

We vinden het uniek dat er uit zoveel verschillende hoeken aansluiting is gekomen, waardoor het concept van onze tuin zeer breed gedragen wordt. Raadsleden, mensen van de voedselbank, bestuursleden bewonersplatform, gemeentewerkers, leerkrachten, studenten en andere buurtbewoners behoren tot de groep vrijwilligers. Het is fantastisch om te zien dat ieder zo goed gebruik kan maken van zijn eigen expertise en contacten, wat zorgt voor heel veel dynamiek in de ontwikkeling van de tuin. We zijn regelmatig aanwezig bij festiviteiten in de stad (braderie of evenement), wat weer nieuwe contacten oplevert met bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs of een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

Waar betalen we het allemaal van?

DE-Toltuin draait volledig subsidieloos, dat brengt uitdagingen met zich mee, maar ook een stuk vrijheid. We hebben in 2013 mee gedaan aan een prijsvraag vanuit Groen Dichterbij, waarbij we 15.000,- gewonnen hebben. Dit geld hebben we gebruikt om ons project verder op te starten middels het plaatsen van een boomhut, het plaatsen van een opslagwagen en we zijn momenteel bezig met de aanleg van elektra, water en een waterpomp. Daardoor is de prijzenpot inmiddels zo goed als leeg. Verder hebben we subsidie gekregen vanuit het Oranjefonds voor NL Doet en burendag (twee keer 500,-). Verder wordt er nog zo nu en dan, vooral in natura, gesponsord door : Oranjefonds, Tolberg Schuurkapel, Natuurmonumenten, gemeente Roosendaal (leen van apparatuur en leveren van restmateriaal uit groenbeheer), RAPO, RijkZwaan, PLUSVanGurp, Boerenbond, Praxis en vele anderen, maar omdat we ook best wel uitgaven hebben, zijn nieuwe sponsoren altijd welkom ! ).

Wij, Stichting DE-Toltuin, kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van het bovenstaande enthousiast, nieuwsgierig of beiden geworden bent en nodigen u dan ook uit om eens langs te komen of contact met ons op te nemen. Sowieso zijn we elke laatste zaterdag van de maand in de DE-Toltuin aanwezig van 09:00 tot 13:00, in de zomer wel vaker. Extra handen zijn altijd welkom, zoiets als “te veel vrijwilligers” bestaat niet. U hoeft echt geen super groene vingers te hebben, gewoon samen optrekken met buurtgenoten om ervoor te zorgen dat dit mooie buurtinitiatief kan blijven voortbestaan en nog meer ideeën uit kan werken.