Sponsoren

Hoe komt de DE-Toltuin aan inkomsten?

Naast het proberen te winnen van prijzen zijn onze enige inkomsten eigenlijk leveranciers of organisaties die goederen leveren of diensten verlenen tegen een gereduceerd tarief of om niet.
We verkopen niets van onze oogst en ontvangen geen gemeentelijke subsidie. Daardoor zijn we autonoom en prikkelen we onze eigen creativiteit om toch de dingen te kunnen doen die we willen.

Hieronder vindt je alle sponsoren, in welke vorm dan ook, waar de DE-Toltuin in het verleden of nog steeds mag rekenen op een bijdrage, meestal in natura.