Partners

Wie zijn de partners van DE-Toltuin?

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder ! Een belangrijke Toltuindoelstelling is verbinding.
De partners waarmee we samenwerken zijn hele divers : scholen, expert en adviesorganisaties, zorginstellingen, gemeente, etc.
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld NME, bodemverbetering, oogstmaximalisatie, wisselteelt, determinatie en biodiversiteit.

Hieronder vindt je de partners met wie we samenwerken of hebben samengewerkt.