KPO De Heiberg


KPO De Heiberg is een basisschool die op loopafstand van de DE-Toltuin staat en waarvan de leerlingen meedoen aan NME onderdelen van het lesprogramma, dat deels in de DE-Toltuin gegeven of liever gezegd, uitgevoerd wordt.

Een van onze vrijwilligers (en ook secretaris van Stichting DE-Toltuin) is onderwijsassistente op de Heiberg en helpt ook mee in het NME lesprogramma onderdeel : Clasien Sebregts. Samen met een aantal andere onderwijskrachten (Kees Cools en Gommy Nooijens) worden een aantal taken gepland voor elk schooljaar. Soms worden plantjes eerst opgekweekt op school, soms wordt er gezaaid in de “koude grond”, dus meteen in de Toltuin. Zo’n schema kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien :


Dit is een voorbeeld van een werkplan voor de Heiberg school
(klik op afbeelding voor 1:1 schaal)

Verder zal er door de school gewerkt worden aan bijvoorbeeld het maken van vogelnestkastjes voor het voorjaar en vetbollen voor het najaar.