KDV Dino – Kober BSO

Kinder Dagverblijf c.q. Kober Buitenschoolse Opvang zijn de directe buren van de DE-Toltuin en zijn dan ook in de gelukkige omstandigheid dat zij dit buurtparkje kunnen gebruiken voor hun activiteiten zonder daar (echt) hun locatie voor te hoeven verlaten.

De samenwerking met Kober laat zich vooralsnog niet echt vertalen naar echte Toltuinactiviteiten, maar we zijn wel erg blij met het toezicht dat zij op de Toltuin kunnen houden als er geen vrijwilligers zijn. We zijn echter wel met Kober in overleg om ook hen (lees: de kinderen die zij opvangen) een stukje van de Toltuin activiteiten te laten oppakken.

Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn het onderhouden van de helix van lavendel en buxus die tezamen met de gekleurde kop een slang vormt die naast de oprit van Dino ligt.

De helix van buxus en lavendel, waarin in het voorjaar ook eenjarige bloeiers geplant worden waardoor hij in een hele vrolijke slang verandert.