Bestuur

Bestuur Stichting DE-Toltuin

Het stichtingsbestuur bestaat uit 4 personen, die er allen vanaf het prille begin van het Toltuin-initiatief bij waren.

Cor Gabriëls –
Voorzitter

Cor Gabriëls heeft als voorzitter naast het besturen van de stichting vooral relatiemanagement en schakelen met de gemeente en politiek als rol. Het feit dat hij als raadslid in de gemeenteraad zit komt dan van pas. Cor is vicefractievoorzitter van de Roosendaalse Lijst en Vicevoorzitter van de Gemeenteraad Roosendaal. Maar ook omdat Cor betrokken is bij veel andere initiatieven van inwoners in de gemeente Roosendaal maakt dat hij ervaring heeft met samenwerkingsvormen tussen gemeente en participatie initiatieven. Zijn bestuurlijke ervaring gecombineerd met zijn passie voor inwonerinitiatieven die leefbaarheid vergroten maakt dat hij als voorzitter stichting DE-Toltuin prima op z’n plek zit.

Ingrid de Graaff – Fondsenwerving & PR

Ingrid de Graaff is een even enthousiaste als vindingrijke fondsenwerfster voor de DE-Toltuin. Zij heeft een neus voor kansen om voor de DE-Toltuin mogelijke inkomsten te verwerven, middels prijsvragen, wedstrijden of sponsoring. Daarnaast brengt zij ook veel NME ervaring binnen het bestuur, omdat ze als leerkracht werkzaam is op Brede School Oost in Bergen op Zoom die tot op heden als enige in West-Brabant een heus groen schoolplein heeft. (voor meer info over groene schoolpleinen : Groene Schoolpleinen in Noord-Brabant). Ingrid heeft ook een heel creatieve aanleg dus als er voor evenementen of akties grafische communicatie nodig is, dan komen die vaardigheden prima van pas.

Clasien Sebregts – Penningmeester

Clasien heeft de rol van penningmeester op zich genomen, normaalgesproken een heel strenge rol binnen een bestuur maar Clasien vervult deze rol met veel humor en relativeringsvermogen, eigenschappen die ook buiten DE-Toltuin zullen worden herkend. Financiële middelen adequaat beheren is essentieel voor een stichting zonder vaste inkomsten omdat Clasien ervoor zorgt dat we als bestuur, alle creatieve plannen en ideeën ten spijt, nooit verder springen dan onze beurs breed is. Daarnaast is Clasien ook een onmisbare link naar KBO De Heiberg waar zij als onderwijsassistente werkzaam is en ook mede vorm geeft aan het NME onderwijs aldaar, ze is dan ook regelmatig te vinden in de Toltuin met een aantal schoolkinderen.

Yolande Machielse – Secretaris

Yolande heeft de rol van secretaris binnen ons bestuur. En zoals bij elke stichting of vereniging, is dat een van de zwaarste functies binnen zo’n bestuur omdat veel taken op het bordje van de secretaris komen. Een ervan is ook het beheer van de “brievenbus” van onze stichting, via e-mail, maar ook via andere manieren. Ze is naast haar werk (Yolande werkt bij de Douane) secretaris van de Ouderraad van KBO De Heiberg en heeft dus ook nauwe binding met het schoolwerk, maar dan vanuit het perspectief van betrokken en participerende ouders.

We vergaderen alleen als het echt nodig is

We hebben gemiddeld 4 – 5 bestuursvergaderingen per jaar plus een bestuursvergadering die we combineren met het groot vrijwilligersoverleg dat gewoonlijk ook meteen de nieuwjaarsbijeenkomst is. Tijdens de reguliere bestuursvergaderingen wordt soms ook iemand van buiten het bestuur uitgenodigd om aan te schuiven voor een specifiek onderwerp. Vaak vinden we ook andere momenten om als bestuur zaken te bespreken en beslissen, bijvoorbeeld tijdens onze Doe-Ochtenden of evenementen. Of gewoon per e-mail of telefoon. Per slot van rekening is niemand een ‘binnenmens’, zeker Toltuinders kun je gerust ‘buitenmensen’ noemen!